اردوي تيم ملي تنيس روي ميز بانوان از روز گذشته در اصفهان آغاز شد.


به نقل از سايت فدراسيون تنيس روي ميز، در اين اردو که تا 25 فروردين ادامه خواهد داشت، بازيکنان دعوت شده زير نظر سيما ليموچي، مهناز رجبيان و ويدا عبدي به تمرين مي پردازند.

ندا شهسواري (کردستان)- مريم صامت(گلستان)- محجوبه عمراني(مازندران)- مهشيد صامت(گلستان)- پريسا صمدي(اصفهان)- فاطمه جمالي فر(البرز)- زهرا علوي(خوزستان)- صبا صفري(مازندران)- بهاره بابادي وند (خوزستان)- غزاله ملاطلب(البرز)- مهشيد اشتري(خ. رضوي)- مينا پور موسوي(البرز)- مريم فرعي (البرز) – مليکا کرمي ( تهران ) و آوا عليزاده ( خوزستان ) بانوان راکت به دستي هستند که به اين اردو دعوت شده اند.