مربي اسبق تيم ملي فوتبال معتقد است که فوتبال ايران از آسيا عقب افتاده و با ترس و لرز بازي ميکند.

اصغر شرفي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، درباره وضعيت فوتبال ايران در آغاز سال 92، گفت: فوتبال ايران خيلي از آسيا عقب افتاده است. بايد فوتبال را به حالت کلاسيک بازگردانيم و از پايه آن را بسازيم. براي اين کار بايد از افراد دلسوزي استفاده کنيم که از نظر اخلاقي سرآمد باشند. لازم هم نيست که اين افراد مسن باشند، بلکه جوانان شايستهاي هم براي اين کار هستند.

وي ادامه داد: فوتبال ما به استاديومهاي جديد و زير ساختهاي سختافزاري نياز دارد. اگر لازم باشد حتي ميتوان فوتبال را 10 سال تعطيل کرد تا پايهاش ساخته شوند. هيچ اتفاقي هم نميافتد. اکنون تيمي مثل فولاد، کارخانه بازيکن سازي است، ولي استقلال و پرسپوليس از بقيه تيمها تغذيه ميکنند. اين دو تيم 30 تا 40 ميليون هوادار دارند، آيا اين تعداد 30 تا 40 بازيکن وجود ندارد؟

شرفي همچنين گفت: تيمهايي در ليگ برتر هستند که امکانات ندارند، گهر دورود به ليگ برتر آمد، ولي امکانات لازم نداشت. مردم دورود چه گناهي کرده بودند که تيمشان يک نيم فصل خارج از خانه بازي کرد؟ بايد امکانات اوليه براي تيمها وجود داشته باشد.

مربي اسبق تيم ملي فوتبال در ادامه به ارزيابي فوتبال کشور در سال گذشته پرداخت و به ايسنا گفت: در حوزه فوتبال خارجي هيچ موفقيتي نداشتيم، چون همه تيمهاي ملي ما در ردههاي سني مختلف ناکام ماندند، اما در داخل کشور، رقابتهاي خوب و منظمي داشتيم و داوريها در مجموع خوب بود، اشتباه داوري هميشه هست، اما داوريها در سال گذشته خط دار نبود. به نظر ميرسد فوتبال ما راه خود را پيدا کرده، اما براي موفقيت و رسيدن به جايگاه اصلي اش به پشتکار زيادتري نياز دارد.

مربي تيم ملي در جام جهاني 1978 آرژانتين همچنين گفت: آن زماني که به جام جهاني آرژانتين رفتيم، بين 13 تيم آسيا و اقيانوسيه، اول شديم. آن زمان تيمهاي عربي ميترسيدند با ما هم گروه شوند، اما حالا اگر ما با عرب ها هم گروه شويم، مي گويم گروهمان گروه «مرگ» است! اين هفته الاهلي عربستان، سپاهان را در ايران شکست داد و دليل اين شکست بد بودن سپاهان نبود، بلکه اين تيم زورش به حريف نرسيد.

وي افزود: رقباي آسيايي ما هر روز بيشتر به فوتبال روز دنيا نزديک ميشوند، ولي ما از آن دور مي شويم. متاسفانه مديريت غلط باعث بروز ناهنجاريها در فوتبال شده است.

شرفي در پايان با اشاره به فشردگي مسابقات فوتبال در سال 92، اظهار کرد: اين مشکل همه تيمهاي آسيايي است. بايد از قبل برنامهريزي کنيم که باشگاههاي ما بتوانند در هر هفته دو يا سه بازي انجام دهند. اگر ميخواهيم به سطح بالاي فوتبال دنيا برسيم بايد اين فشارها را تحمل کنيم. براي رسيدن به جايگاه قبليمان بايد سختتر کار کنيم. کشورهاي ديگر سخت کار کردند، ولي ما کار نکرديم.