به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال سال گذشته تصمیم گرفت تا تعداد تیمهای لیگ برتر را از 18 به 16 تیم کاهش دهد، این موضوع با اعتراض برخی باشگاه ها همراه بود، اما مسئولان فدراسیون برحرف خود پافشاری داشتند و اعلام کردند نظرهای کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است و تعداد تیمها باید کم شود. همه این اتفاقات تا روزهای پایانی سال گذشته ادامه داشت تا اینکه مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال در مورد 16 تیمی شدن لیگ نظر قطعی نداد و گفت که در جلسه آینده هیئت رئیسه قرار است بررسی شود و در این باره تصمیم گرفته شود.


حال قرار است جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح روز سهشنبه هفته جاری با حضور اعضا برگزار شود و ظاهرا یکی از مسائل مهم این جلسه مطرح کردن کاهش تعداد تیمهای لیگ برتر است.