سرمربي پرتغالي رئال مادريد براي بازگشت به چلسي خواهان دستمزد سالانه 14 ميليون يورو به علاوه تمديد قرارداد اسطوره باشگاه شد.

روزنامههاي انگليسي بيشماري ادعا کردهاند که مورينيو مذاکراتش را براي انعقاد قرارداد با چلسي آغاز کرده است و فاش کردند که سرمربي پرتغالي براي هدايت آّبيپوشان لندني خواستههايي دارد.

به گزارش فارس،گفته ميشود مورينيو خواهان دستمزدي 14 ميليون يورويي در هر سال به علاوه تمديد قرارداد فرانک لمپارد، اسطوره چلسي شده است.

روزنامه انگليسي «ديلي ميرور» مدعي ميشود که مورينيو با وجود 35 سالگي لمپارد هنوز به او باور دارد و از چلسي خواسته تا قرارداد جديدي با بازيکن محبوب هواداران منعقد کند و پيشنهادي هم به جان تري، مدافع و کاپيتان آبيپوشان بدهد.

گزارش شده که آقاي خاص تأکيد کرده حضور باشگاه در ليگ قهرمانان سال آينده يکي از شروطش براي پذيرفتن هدايت چلسي است. هدف اصلي مورينيو معتبرترين رقابتهاي اروپا است و به نظر ميرسد تمايلي براي حضور در باشگاهي که از اين مسابقات محروم است، ندارد.