قهرمان سابق کشتي فرنگي ايران در سن 35 سالگي درگذشت.

محسن پودنکي عضو سابق تيم ملي کشتي فرنگي و قهرمان اسبق کشتي ايران پس از سالها جدال با توموري عفوني شب گذشته (يکشنبه) در سن 35 سالگي در گذشت.

به گزارش اوج نيوز، پودنکي عضو تيم ملي ايران در رقابتهاي جام جهاني تهران بود؛ مسابقاتي که با سومي ايران به پايان رسيد. همدوره حسن رنگرز و علي اشکاني از سالها قبل با توموري که در گوش خود داشت، در جدال بود و سرانجام ديشب با شدت گرفتن عفونت در گذشت.