اعضاي کميته فني روئينگ با تاييد هيئت رئيسه فدراسيون قايقراني معرفي شدند.‏


به نقل از سايت فدراسيون قايقراني، اعضاي کميته فني روئينگ فدراسيون قايقراني به منظور بررسي ‏مسائل مربوط به تيم هاي ملي روئينگ، پيشنهاد مربيان تيم ملي به هيئت رئيسه و اخذ گزارش روند تمرينات تيم هاي ملي مربيان معرفي شدند.

اين کميته با تاييد هيئت رئيسه فدراسيون قايقراني تشکيل ‏شد و اعضاي آن معرفي شدند. ‏

بهزاد اتابکي رئيس کميته، ريحانه کاميابي نايب رئيس بانوان کميته، افشين فرزام مربي تيم ‏ملي، مجتبي صفائي کارشناس کميته و هما حسيني نماينده کشورمان در المپيک ‏‏2008 پکن به عنوان اعضاي کميته فني روئينگ فدراسيون قايقراني معرفي شدند.