سرمربي تيم ملي فوتبال تراکتورسازي گفت، اميدوارم بازيکنان باتجربهاي که در بازي رفت کسب کردند، بازي برگشت را به خوبي پشت سر بگذارند.

توني اوليويرا در نشست خبري پيش از بازي تيمش برابر الشباب عربستان درباره اين بازي گفت: آماده اين بازي هستيم و با همه قوا براي کسب سه امتياز به ميدان ميرويم. ميدانيم که حريف تجربه بينالمللي دارد ولي اميدواريم که فردا خيلي بهتر از بازي رفت کار کنيم.

به گزارش ايسنا ، وي ادامه داد: ما مربيان و بازيکنان در امتحان قرار داريم و اميدواريم از آن سربلند خارج شويم. با قدرت به کار ادامه ميدهيم. ميخواهيم تا پايان راه بجنگيم و بدانيم که وقتي پيروزي را به دست آورديم، با آن ميتوانيم به مرحله بعد برسيم. حالا توپ دست ماست. به اميد خدا با روحيه بالا وارد بازي ميشويم.

اوليويرا همچنين گفت: اميدوارم با حمايت تماشاگران بهترين نتيجه را بگيريم. هواداران ما کاملا با هواداران الشباب فرق دارند، چون آنجا بيش از 3 هزار تماشاگر به ورزشگاه نيامده بود.

در ادامه خبرنگاري پرسيد که آيا اگر دو مدافع کناري اضافه شوند و با دفاع خطي کار کنيد، بهتر نيست؟ توني در پاسخ گفت: در بازي رفت و در نيمه اول نتوانستيم، بازي را کنترل کنيم اما در نيمه دوم پاسکاريهاي خوبي داشتيم و چند موقعيت گل به دست آورديم. فکر ميکنم که الشباب در بازي برگشت به شکل ديگري ظاهر ميشود و سعي ميکند حمله و ضدحمله هاي سريعي را انجام دهد. حريف بازيکناني دارد که براي اين کار ساخته شدهاند. به ويژه شماره 10 آنها خيلي خوب است. بازيکنان چپ و راست حريف هم خيلي سرعتي هستند.

وي ادامه داد: يک هفته است که با بازيکنان تمرين ميکنيم و آمادگي کاملي براي بازي با الشباب داريم. هر کاري لازم باشد ميکنيم و سعي ميکنيم از همان دقايق اول خودمان را نشان دهيم. ديگر بقيه موارد به شرايط بازي بستگي دارد. نيمه اول بازي رفت، تعادل نداشتيم اما در نيمه دوم موقعيتهايي داشتيم. به همين دليل اميدوارم بازيکنان، باتجربهاي که در بازي رفت کسب کردند، بازي فردا را پشت سر بگذارند.

اوليويرا در ادامه گفت: در بازي فردا بايد گردش توپ خوبي در زمين داشته باشيم و از کنارهها خوب عمل کنيم. فکر ميکنم طبيعي است که حريف در دقايق پاياني رو به ضد حمله بياورد. ما در بازي رفت هم کنترل بازي را در اختيار داشتيم. ولي وقتي حريف به گل رسيد به لاک دفاعي رفت. با اين حال بازي را در دست گرفتيم اما در پنج دقيقه آخر از دو موقعيت خوبمان استفاده نکرديم.

وي همچنين درباره آخرين وضعيت محمد ابراهيمي که پس از اخراج از باشگاه مورد بخشش قرار گرفت، گفت: شما خبرنگاران بوديد که با او مصاحبه کرديد و اين وضعيت براي او پيش آمد. فوتبال قوانيني دارد. از روزي که به اين تيم آمديم، نخواستيم تفکرات بازيکنان را عوض کنيم چون امکانپذير نيست.

وي در پايان گفت: اگر اينجا اروپا بود، شايد شرايطي که براي ابراهيمي پيش آمد، رخ نميداد. او بازيکن ماست ولي مشکلي با باشگاه داشته است. با توجه به اينکه به تازگي در مکه بوديم و مکه شهر مقدسي است، کميته انضباطي تصميم گرفت که او را ببخشد.