مرجع خبري رئال مادريد : شرایط تاسف بار چمن تورک تله کام آرنا ، رئال مادرید را وادار کرد تا در اینونو ، استادیوم بشیکتاش تمرین کند . استادیومی که برای رئالی ها آشنایی داشت . در حقیقت ویسنته دل بوسکه در سال 2003 یا گوتی سه سال پیش به این استادیوم آمده بودند و به نوعی بشیکتاشی ها را هم می توان رئالی دانست .
این استادیوم تاریخی اولین سنگش در سال 1939 گذاشته شد اما اولین روز گشایش آن پس از جنگ جهانی دوم در می 1947 بود . بشیکتاش با تلاش توانست که این استادیوم را سرپا نگه دارد . باران شدید باعث شد که فقط 50 هوادار بشیکتاش برای حمایت از رئال به استادیوم بیایند . آگوستین هررین ، سرپرست برنابئو و پسر مربی رئال نیز در این تمرین حضور داشتند .
ترک ها بیش از همه ، کریستیانو و اوزیل را تشویق کردند . بازیکن ترکیه ای الاصل با شعار :" مسعود اوزیل ، بیا سلام کن !" مواجه شد . شعار " چمپیونزلیگ ، چمپیونزلیگ ، اوئه ، اوئه " هم سر داده شد .