مربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: مصدوميت کريمي ربطي به من ندارد.

پس از تمرين امروز و اتفاقات آن خبرنگاران منتظر رفتن علي کريمي و سؤال در خصوص اتفاق امروز بودند اما کريمي به همراه معدنچي پس از تمرين از درب پشتي ورزشگاه خيريه عمل رفتند و ورزشگاه را ترک کردند.

از طرفي ديگر مجتبي حسيني مربي تيم فوتبال پرسپوليس در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص مشکل امروز در تمرين و خبر مصدوميت علي کريمي که اعلام شده بود مقصرش وي بوده، گفت: خواهش ميکنم اينقدر اين مسائل را بزرگ نکنيد. مصدوميت کريمي ربطي به من ندارد. ايشان پس از تمرين و يک بازي دوستانه مصدوم شده اما مسئله خاصي نيست.