پرسپولیس نیوز : کاظمیان: ماجرای «عسل بدیعی» به یادمان میآورد که مرگ در یک قدمی است. من با آقا مهدی خیلی رفیق هستم. من یاد فوت برادر خودم میافتم. از دست دادن عزیز خیلی سخت است.
جواد کاظمیان معتقد است بهرغم باخت به الشباب در عربستان باز هم این تیم تبریزی شانس اول صعود به مرحله بعدی است. جواد کاظمیان تراکتورسازی را مستحق باخت مقابل الشباب نمیدانست، بلکه عادلانهترین نتیجه را تساوی به حساب میآورد. با مهاجم تراکتور درخصوص بازی برگشت و شرایط تراکتور در لیگ گفتوگویی داشتیم که با هم میخوانیم.

*چرا در عربستان بازی را واگذار کردید؟


باور کنید هنوز خودمان هم باورمان نمیشود. گرمای هوا از یک طرف، خستگی راه از طرف دیگر و خوششانسی الشبابیها همه و همه دست به دست هم دادند تا در روزی که کمترین حق ما تساوی بود بازی را واگذار کنیم. گرمای هوا و شرجی، شرایط نفس کشیدن را سخت کرده بود و بچهها برای همین خیلی اذیت شدند.
*حالا چهارشنبه در تبریز به دنبال جبران مافات هستید؟
صددرصد مطمئن باشید همینطور خواهد بود. ما در تبریز برای الشباب جهنم درست میکنیم. در بازی رفت بد آوردیم، ولی حالا شرایط خیلی فرق میکند. اول اینکه آنها را خوب میشناسیم و از طرفی حمایت بیش از ۷۰ هزار هوادار را پشت سر خودمان داریم. برای همین شک نکنید ۳ امتیاز این بازی برای ماست.
*تراکتور از این گروه صعود میکند؟
شک نکنید ما صددرصد صعود میکنیم؛ آن هم به عنوان تیم اول.

*تراکتور در لیگ چه میکند؟ آیا در کورس قهرمانی باقی میمانید؟

ببینید ما طی این چند وقت مثل مارکوپولو در سفر بودیم و واقعا خسته شدهایم بازیهای فشرده از یک طرف، مسافت دور شهرها و رفت و آمد از این شهر به آن شهر با اتوبوس و هواپیما و نیز پرواز سخت و خسته کننده ۲ روزه به عربستان و جابهجایی با اتوبوس از مکه به جده مدینه و معطلی ۱۰ ساعته در فرودگاه جده از طرف دیگرباعث این باخت شد.
*درخصوص لیگ حرف نزدی؟
خب اینها را گفتم که بگویم در لیگ کار سختی داریم. سپاهان با پیروزی مقابل نفت کار ما و استقلال را سختتر کرد. ما باید برای قهرمانی ۹ امتیاز کامل ۳ بازی آینده خودمان را بگیریم و در عین حال منتظر لغزش سپاهان و استقلال نیز باشیم. برای همین قهرمانی کمی سخت شده است.

*بازی با فولاد را چطور پیشبینی میکنی؟

فولاد به دنبال کسب سهمیه آسیایی است. از سوی دیگر ما در ورزشگاه یادگار امام به کمتر تیمی باج دادهایم. برای همین مقابل فولاد فقط به پیروزی فکر میکنیم. برای اینکه شانس قهرمانی را از دست ندهیم هر طور شده باید ببریم. البته هواداران هم باید بیایند تا به ما کمک کنند.
*مهدویکیا روزهای سختی را میگذراند نظرت درخصوص او چیست؟
من با آقا مهدی خیلی رفیق هستم. سالها کنار هم، همبازی بودیم. من تلفنی به او تسلیت گفتم و امیدوارم که آخرین غم مهدی باشد. متاسفانه به دلیل بازی با الشباب نمیتوانم در مجلس ترحیم مادر او شرکت کنم، ولی میدانم او چه میکشد. من یاد فوت برادر خودم میافتم. از دست دادن عزیز خیلی سخت است. البته به غیر از آقا مهدی به خانواده خانم بدیعی هم تسلیت میگویم. واقعا ضایعه دردناکی بود. امیدوارم این مسائل آدمها را به خودشان بیاورد و متوجه شوند که مرگ در یک قدمی همه است و برای همین به آینده بهتر فکر کنند.