رئيس فدراسيون فوتبال برزيل از روماريو مهاجم سابق تيم ملي و نماينده کنوني پارلمان اين کشور به دادگاه شکايت کرد.

ژوزه ماريا مارين، روماريو را به توهين و تهمت به وي متهم کرده است.

اين شکايت هفته گذشته پس از انتشار مصاحبه روماريو که در آن اعلام کرد رئيس فدراسيون فوتبال برزيل گذشتهاي مرتبط با ديکتاتوري نظامي دارد، مطرح شد.

روماريو در اين مصاحبه اعلام کرد: « رئيس فدراسيون گذشتهاي مرتبط با ديکتاتوري دارد، او صلاحيت انتقاد کردن ندارد. عذاب آور است که ببيني مديريت فدراسيون فوتبال برزيل از يک دزد به يک دزد ديگر برسد».

اين اظهارات بازتاب زيادي در رسانههاي برزيل داشت.

به نوشته پايگاه اينترنتي روزنامه او استادو چاپ سائو پائولو، مارين در شکايت خود به اين اظهارات استناد کرده است.

به گفته وکلاي رئيس فدراسيون فوتبال برزيل، مصونيت پارلماني روماريو در اين پرونده نقشي ايفا نمي کند زيرا اين اظهارات در گفتگو با نهادهاي مطبوعاتي خارج از فعاليت پارلماني روماريو بيان شده است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مهاجم سابق تيم ملي فوتبال برزيل يکي از پنجاه و پنج هزار نفري است که امضايشان در طوماري که در آن استعفاي مارين درخواست شده است، ديده مي شود.

در اين طومار مارين به دست داشتن در قتل يک خبرنگار در دوران ديکتاتوري نظامي در برزيل متهم شده است.

ايوو هرزوگ مبتکر اين طومار است. او پسر ولاديمير هرزوگ خبرنگاري است که به دست مأموران ديکتاتوري نظامي برزيل (هزار و نهصد و شصت و چهار تا هزار و نهصد و هشتاد و پنج) به قتل رسيد.

اين طومار براي بيست و هفت فدراسيون ايالت هاي بزريل و بيست باشگاه ورزشي مهم فرستاده شده است.

فدراسيون فوتبال برزيل اين اتهامات را رد و از مارين دفاع کرده است.

روماريو تاکنون به اقدام قضايي مارين واکنش نشان نداده است.