مراسم قرعه کشي مسابقات تنيس روي ميز کاپ آسيا برگزار شد و نفرات حاضر حريفان خود را شناختند.

در پيکارهاي مردان که 15 بازيکن حضور دارند نوشاد عالميان با رنکينگ جهاني 63 دنيا در گروه يک قرار گرفت. در اين گروه شوشين نفر دوم رنکينگ جهان از چين، تانگ پنگ نفر 35 جهان از هنگ کنگ و هيون دئوک سئوک نفر 53 رده بندي جهان از کره جنوبي حضور دارند.

به گزارش فارس، نيما عالميان ديگر نماينده ايران در اين پيکارها در گروه چهار با بازيکنان مناطق ديگر آسيا همگروه است. در اين گروه کمال آچنتا با رنکينگ 69 جهان از هند، تيوان کيون تران نفر 275 جهان از ويتنام و نيما عالميان با رتبه جهاني 279 قرار دارند. ابراهيم الحسن از کويت غايب اين مسابقات است.

در بخش زنان نيز با توجه به غيبت ندا شهسواري ملي پوش کشورمان مسابقات با 15 بازيکن برگزار مي شود.

اين پيکارها از صبح جمعه آغاز مي شود.

برنامه مسابقات به شرح زير است:

*گروه يک

نوشاد عالميان ( 63 ) ـ تانگ پنگ از هنگ کنگ ( 35 ) ساعت 11:30

نوشاد عالميان ( 63 ) ـ شوشين از چين ( 2 ) ساعت 16

نوشاد عالميان ( 63 ) ـ هيون دئوک سئوک از کره جنوبي ( 53 ) ساعت 20:30

*گروه چهار

نيما عالميان ( 279 ) - تيوان کيون تران از ويتنام ( 275 ) ساعت 12:15

نيما عالميان ( 279 ) – کمال آچنتا از هند ( 69 ) ساعت 16:45

اعداد درون پرانتز رنکينگ جهاني بازيکنان است.

مسابقات کاپ آسيا 100 هزار دلار جايزه نقدي دارد که به صورت مساوي بين زنان و مردان تقسيم مي شود که نفر اول 14000 دلار و نفر آخر 1400 دلار جايزه دريافت مي کند.