سرپرست استقلال مي گويد AFC تنها به استدلالهاي الهلال توجه نخواهد کرد.


ميرشاد ماجدي درباره شکايت باشگاه الهلال از اين تيم به AFC اظهار کرد: ما در همان روز بازي به ناظر ديدار نامه نوشتيم و در آن به اين مساله اشاره کرديم که مباحث فرودگاه به ما ارتباطي ندارد. هر اتفاقي که در فرودگاه افتاده است از مسايل پليسي و امنيتي است و از عهده باشگاه استقلال خارج بوده است. اما اگر انتقادي از وضعيت خورد و خوراک و رفت و آمد وجود داشته باشد قابل تامل است.

به گزارش ايسنا،وي در ادامه افزود: حالا آنها شکايتي کردند و به دنبال اين هستند تا ما را محروم کنند. البته ما هم نظرمان بر اين است که پرتاب مواد محترقه يا مسايلي شبيه اين توسط عدهاي از تماشاگرنماها انجام شده است و باز هم ارتباطي به تيم استقلال ندارد. فراموش نکنيد که پرتاب مواد محترقه در بازيهاي داخلي استقلال رخ نميدهد و قطعا يک اتفاق بوده که از عهده باشگاه خارج بوده است.

سرپرست استقلال در ادامه با اشاره به ناظر بازي استقلال و الهلال، اظهار کرد: اگر مسايل مطرح شده در شکايت باشگاه الهلال در زمان بازي بوده باشد، نظر ناظر ديدار حکم است. به هر حال ايشان ديده و حتما در گزارشش به آنها اشاره کرده است. من نميخواهم بگويم که پرتاب مواد محترقه کار زيبايي بوده، اما اعتقاد دارم که ناظر بازي در رابطه با اين مسايل پاسخگو خواهد بود.

ماجدي در پاسخ به اين سوال که واکنش احتمالي باشگاه استقلال درباره شکايت الهلال چه خواهد بود؟به ايسنا گفت: به هر حال مديريت باشگاه به اين مساله خواهد پرداخت. فتحاللهزاده مدير با سابقهاي است و ميداند چه کار کند، من هم فکر نميکنم AFC تنها به ادعاي الهلال توجه کند و قطعا مسايلي نيز مطرح خواهد شد، ما در عربستان از اين تيم تشکر کرديم و البته ادلههايي هم در صورت ادامه اين ماجراها به AFC ارائه خواهيم کرد.