در مرحله نيمه نهايي ليگ اروپا چلسي برابر بازل قرار ميگيرد و فنرباغچه برابر بنفيکا به ميدان خواهد رفت.


با پايان يافتن دور برگشت مرحله يک چهارم نهايي ليگ اروپا و مشخص شدن تيمهاي صعود کننده، قرعه کشي مرحله نيمه نهايي اين رقابتها انجام شد که در آن تيمها حريفان خود را شناختند.

به گزارش فارس،در اين قرعه کشي که تيمهاي بازل (سوييس)، بنفيکا (پرتغال)، چلسي (انگليس) و فنرباغچه (ترکيه) قرار داشتند، در نيمه نهايي به شکل زير برابر هم قرار خواهند گرفت.

فنرباغچه - بنفيکا

بازل - چلسي