سرمربي تيم ملي فوتبال ايران بامداد شنبه به تهران ميآيد.

کارلوس کيروش که بعد از ديدار ايران و کويت در مقدماتي جام ملتهاي آسيا به مرخصي رفته بود بامداد شنبه به تهران ميآيد.

به گزارش فارس،سرمربي تيم ملي قرار است در هفته آينده نشستي با مسئولان ارشد فدراسيون فوتبال در زمينه مسايل تيم ملي داشته باشد.

به گفته مسئولان فدراسيون فوتبال اين آخرين مرخصي کيروش بوده است.