تيم ملي فوتبال زير شانزده سال ايران با چهار گل امارات را شکست داد.

تيم ملي نوجوانان زير 16 سال ايران که هدايت آن را مصطفي قنبرپور برعهده دارد روز گذشته جمعه در يک ديدار تداکراتي با نتيجه چهار بر يک تيم ملي نوجوانان امارات را شکست داد.

به گزارش ايسنا،اين تيم که به دعوت از امارات اردوي تداکراتياي را در اين کشور برپا کرده است فردا نيز بازي ديگري را با تيم امارات انجام خواهد داد.

تيم ملي نوجوانان براي حضور در مقدماتي قهرماني آسيا آماده ميشود.