<P align=justify><SPAN style="COLOR: #fff0f5"><FONT size=2 face=tahoma>به پيشنهاد اکثر بازيکنان تيم فوتبال بارسلونا جام باشگاههاي جهان به جاي موزه نيوکمپ تا پايان دوران استراحت داويد ويا نزد اين بازيکن در بيمارستان باقي خواهد ماند.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;به نقل از آس اسپانیا، ظهر امروز چهار بازیکن بارسلونا به نمایندگی از تیم فوتبال این باشگاه جام باشگاههای جهان را به کلینیک مرکزی بارسلونا بردند.<BR>پیکه، پویول، سسک و فونتاس به عیادت داوید رفتند و از نزدیک جویای حال این بازیکن کلیدی و ارزشمند بارسا شدند.<BR>ال گواخه که باید حداقل ۵ ماه استراحت مطلق داشته باشد در مصاحبه اخیر خود گفته است: به زودی به میادین فوتبال باز میگردد اما حقیقت این است که داوید ویا در بهترین حالت خود را باید برای حضوری موفق در یورو ۲۰۱۲ آماده کند.<BR>مدال طلای مخصوص داوید ویا نیز که در ژاپن توسط پویول دریافت شده بود به این بازیکن تحویل داده شد.</FONT></SPAN></P>