تيم ملي وزنهبرداري نوجوانان کشورمان با کسب شش مدال طلا، سه نقره و سه برنز و 404 امتياز در مکان چهارم سومين دوره مسابقات وزنهبرداري قهرماني نوجوانان جهان ايستاد.

در اين ردهبندي تيم روسيه با 486 امتياز قهرمان شد و تيمهاي مصر و قزاقستان به ترتيب با 424 و 416 امتياز سکوهاي دوم و سوم جهان را از آن خود کردند.

به گزارش فارس، به اين ترتيب تيم ايران تنها با اختلاف 20 امتياز نسبت به مصر و 12 امتياز نسبت به قزاقستان از دستيابي به يکي از سکوهاي نايب قهرماني يا سومي رقابتهاي جهاني بازماند و جايگاه چهارم را به دست آورد.

با اين نتيجه تيم وزنهبرداري ايران به همراه روسيه، مصر، قزاقستان، روماني، اندونزي، ارمنستان، ازبکستان و مکزيک هر دو سهميه المپيک 2014 نوجوانان را نيز که در کشور چين برگزار ميشود به دست آوردند.

ردهبندي 10 تيم برتر رقابتهاي وزنه برداري قهرماني نوجوانان جهان در زير آمد است:

1-روسيه با 486 امتياز

2-مصر با 424 امتياز

3-قزاقستان با 416 امتياز

4-ايران با 404 امتياز

5-روماني با 357 امتياز

6-اندونزي با 350 امتياز

7-چين با 350 امتياز

8-ارمنستان با 341 امتياز

9-ازبکستان با 338 امتياز

10-مکزيک با 323 امتياز

همچنين کميته برگزاري رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني نوجوانان جهان در پايان اين رقابتها سيمون مارتيروسيان از ارمنستان را به عنوان بهترين وزنهبردار رقابتها معرفي کرد.

مارتيروسيان در حالي با 403 امتياز عنوان بهترين وزنهبردار رقابتهاي جهاني تاشکند را به دست آورد که عليرضا سليماني با قهرماني در دسته فوق سنگين ميتوانست اين عنوان را از آن خود کند.

نماينده فوق سنگين کشورمان در ردهبندي بهترين وزنهبرداران 391 امتياز بعد از مارتيروسيان از ارمنستان، آلبرت ليندر از قزاقستان و ختاک خوگائف از روسيه در رده چهارم ايستاد.

در اين ردهبندي ميلاد رشيدي با 386 امتياز هفتم است، عليرضا دهقان با 381 امتياز در رده نهم قرار دارد و امير حسين فضلي هم با 328 امتياز در مکان سيزدهم قرار دارد.