مليپوشان اسلالوم براي حضور در مسابقات قهرماني آسيا، تمرينات خود را در رودخانه کرج پيگيري ميکنند.

اردوي تيم ملي اسلالوم براي حضور در مسابقات قهرماني آسيا از 16 فروردين در درياچه آزادي آغاز شده است، اما با آماده بودن امکانات رودخانه کرج براي ميزباني، ادامه تمرينات در پيست کرج پيگيري ميشود.

به گزارش فارس،آريا جعفري از اصفهان، هيوا نسيمي از کردستان، اميرمحمد فتاحپور از کرمانشاه و برديا مهرجو و مهدي ‏کريمي از گيلان ورزشکاران حاضر در اردو هستند که زير نظر مصطفي ثمري تمرينات خود را پيگيري ميکنند.

قرار است ورزشکاراني که رکورد بهتري دارند به رقابتهاي قهرماني آسيا که اواخر خرداد در تايوان برگزار ميشوند، اعزام شوند.