نمايندگان ايران در حرکات يکضرب وزن 94 کيلوگرم مسابقات وزنهبرداري قهرماني نوجوانان جهان در ازبکستان به مدالهاي طلا و برنز رسيدند.

در ادامه مسابقات وزنهبرداري قهرماني نوجوانان جهان که به ميزباني ازبکستان در جريان است، صبح امروز و در دسته 94 کيلوگرم دو نماينده کشورمان به روي تخته رقابتها رفتند که در پايان حرکات يکضرب، ميلاد رشيدي با مهار وزنه 160 کيلويي به مدال طلا رسيد.

به گزارش فارس،رشيدي براي حرکت اول وزنه 155 کيلويي را مهار کرد، در حرکت دوم در بالاي سر بردن وزنه 160 کيلويي ناکام بود، اما در بار سوم همين وزنه را بلند کرد تا مدال طلاي يک ضربش قطعي شود.

در اين دسته اميرحسين فضلي پس از مهار وزنههاي 145 و 150 کيلويي براي بار سوم روي تخته نرفت تا به اين ترتيب وي پس از وزنهبردار روس به مدال برنز حرکات يکضرب دست پيدا کند.