عليرضا سليماني، يکي از شانسهاي نخست کسب مدال طلاي رقابتهاي جهاني وزنهبرداري با وجود کسب طلاي يکضرب در حرکت دوضرب پايينتر از حريف ارمنستاني خود ايستاد و در نهايت نايب قهرمان دسته فوقسنگين جهان شد.

به نقل از روابط عمومي فدراسيون وزنه برداري، در آخرين رقابت از سومين دوره مسابقات وزنهبرداري قهرماني نوجوانان جهان، عليرضا سليماني با مهار وزنههاي 166 کيلوگرم در يکضرب و 192 کيلوگرم در دوضرب با رکورد مجموع 358 کيلوگرم به کار خود پايان داد و علاوه بر کسب مدال نقره مجموع، مدال طلاي يکضرب و نقره دوضرب را از آن خود کرد.

سليماني درحالي از رسيدن به مدال طلاي مجموع بازماند که در حرکت يکضرب پس از مهار وزنه 166 کيلويي و مسجل شدن طلاي خود در همان نخستين حرکت، دو بار پشت وزنه 174 کيلويي ايستاد اما موفق به مهار آن نشد.

سليماني در دوضرب هم با مهار وزنه 201 قهرمان جهان ميشد اما اين وزنه را نتوانست بالاي سر نگه دارد تا سيمون مارتيروسيان از ارمنستان با حدنصاب مجموع 365 کيلوگرم (165 يکضرب و 200 دوضرب) بالاتر از او روي سکوي قهرماني بايستد.

ديگر نماينده ايران در اين وزن پيمان جان بود که با مهار وزنههاي 147 در يکضرب و 181 در دوضرب، در مجموع با حدنصاب 333 کيلوگرم در رده پنجم ايستاد. در اين وزن ابوباکارف از قزاقستان با حدنصاب مجموع 351 کيلوگرم (160 يکضرب و 191 دوضرب) هر سه مدال برنز دسته 94+ کيلوگرم را به دست آورد.

به اين ترتيب تيم وزنهبرداري نوجوانان ايران با کسب پنج مدال طلا، سه نقره و سه برنز به کار خود در سومين دوره مسابقت وزنه برداري قهرماني نوجوانان جهان پايان داد.