دستيار کارلوس کيروش از آغاز تمرينات تيم ملي فوتبال ايران از 24 ارديبهشت خبر داد و گفت: مطمئنا غيبت اشکان دژاگه به تيم ملي ضربه ميزند اما بازيکناني جايگزيني هستند که کادر فني به آنها اعتقاد دارد.

اميد نمازي پس از بازگشت به ايران و با نزديک شدن به آغاز اردوهاي تيم ملي براي سه بازي مهم انتخابي جام جهاني 2014 در خردادماه به سوالات مختلفي پيرامون آغاز تمرينات تيم ملي، برنامهها و ديدگاههاي کادر فني درباره صعود به جهاني در شرايط فعلي، ديدگاه مربيان نسبت به غيبت احتمالي اشکان دژاگه و... پاسخ داد که در زير ميآيد:

** آغاز تمرينات تيم ملي از 24 ارديبهشت

نمازي ابتدا از شروع تمرينات تيم ملي از چهاردهم مي (24 ارديبهشت) خبر داد و اظهار کرد: طبق برنامهريزي که در کادر فني داشتيم قرار است تمرينات تيم ملي براي سه بازي خردادماه از 24 ارديبهشت آغاز ميشود. هنوز اطلاعي از قطعي شدن بازيهاي تدارکاتي تيم ملي ندارم اما صحبت از بازي با عراق و عمان بود که فدراسيون مشغول رايزنيهاي لازم است.

** پايان ليگ در 20 ارديبهشت حاصل توافق سازمان ليگ و کادرفني بود

وي با بيان اينکه تمام شدن ليگ در 20 ارديبهشت با توافق سازمان ليگ و رضايت کادرفني تيم ملي بوده درباره خستگي احتمالي بازيکنان بخاطر فشردگي بازيهاي داخلي و خارجي، تصريح کرد: بيترديد بازيکنان به خاطر فشردگي اين بازيها دچار خستگي ميشوند و چنين نگراني از سوي علاقمندان تيم ملي منطقي است اما ما بايد سعي کنيم تمرينات را به گونهاي برنامهريزي کنيم که بازيکنان طراوت و شادابي کافي را پيش از ورود به فشار تمرينات پيدا کنند و مشکلي از اين بابت نداشته باشيم. در خود اردوها برنامههاي ريکاوري متنوعي خواهيم داشت.

** سرنوشت صعود به جام جهاني دست خودمان است

مربي تيم ملي در واکنش به اينکه پيروزي کرهجنوبي و ازبکستان به ترتيب مقابل قطر و لبنان و فاصله امتيازي که آنها با تيم ايران گرفتند، چقدر شانس تيم ملي را براي رسيدن به جام جهاني کم کرد و اساسا اين موضوع در روحيه مليپوشان تاثيري خواهد داشت، به ايسنا گفت: تاثير خاصي ندارد. ما ميدانيم براي راهيابي به جام جهاني کارمان ساده نيست و بايد از سد سه تيم قطر، لبنان و کرهجنوبي بگذريم بنابراين از اين رو سرنوشت صعود تيم ملي ميتواند دست خودمان باشد.

** اين کرهجنوبي شکستناپذير نيست

نمازي در پاسخ به اين سوال فکر ميکنيد تيم ايران توان لازم براي شکست کره جنوبي در سئول را دارد نيز خاطرنشان کرد: ما کرهجنوبي را در ايران برديم و قدرت کافي براي پيروزي دوباره مقابل اين تيم حتي را در سئول را داريم. اين کرهجنوبي شکستناپذير نيست و ميتوان با همت بازيکنان و ارايه يک بازي منطقي، به اين موفقيت برسيم.

** کرهجنوبي به سختي قطر را برد اما اين ملاک نيست

وي در ارزيابياش از کيفيت فعلي کرهجنوبي با توجه به اينکه در بازي با قطر در دقيقه 93 توانست به گل پيروزي دست يابد نيز اظهار کرد: من آن مسابقه را ديدم. درست است که کرهايها در بازي اخير به سختي توانستند قطر را در سئول شکست دهند اما نبايد به اين مساله خيلي اهميت داد. ممکن است تيمي در يک بازي چندان خوب نباشد و در بازي بعدي تفاوت چشمگيري پيدا کند، به ويژه اينکه يکي، دو ماه بين بازي گذشته کرهجنوبي با بازيهاي خرداد فاصله است. کرهجنوبي هميشه تيم باکيفيتي داشته و ما بايد با تمام قوا مقابل اين تيم قرار بگيريم تا اميد به پيروزي داشته باشيم.

** آنچه در ذهن کيروش است در بازي قطر اجرايي ميشود

مربي تيم ملي در پاسخ به اينکه با توجه به بخشيده نشدن کيروش از سوي فيفا، غيبت او روي نيمکت ايران در بازي با قطر چه تاثيري ميتواند در هدايت تيم داشته باشد، به ايسنا گفت: اين را بايد از کيروش پرسيد اما بالاخره کادر فني گروهي کار ميکند و همه به يکديگر اعتماد دارند. مطمئنا نظرات و دستورات تاکتيکي کيروش در تيم ملي پياده خواهد شد و در حين مسابقه هم ساير اعضاي کادر فني طبق اين رويه کار را به جلو ميبرند. شک ندارم آنچه در ذهن کيروش خواهد بود، در عملکرد تيم ملي اجرايي ميشود.

** تيم ملي کار خودش را ميکند و به حربههاي احتمالي قطريها توجهي ندارد

دستيار ايراني کيروش همچنين درباره نگرانيهايي که از اقدامات و حربههاي احتمالي قطريها در مصاف با ايران و ديگر تيمها وجود دارد نيز تصريح کرد: تيم ملي ميداند براي رسيدن به جام جهاني بايد بازيهاي بعدي را ببرد. مصاف با قطر در دوحه هم از اين قاعده مستثني نيست و فقط بايد اين تيم را شکست دهيم تا همچنان به صعود اميدوار باشيم. تيم ملي نبايد به اين مسايل فکر کرده و ذهنش را درگير آن کند. ما کار خودمان را انجام ميدهيم و تلاش ميکنيم در زمين مسابقه حريفان را شکست دهيم.

** به سوم شدن در گروهمان فکر نميکنيم

وي در واکنش به اينکه آيا کادرفني به سوم شدن تيم ملي در گروهش هم فکر ميکند نيز تاکيد کرد: به هيچوجه. هدف اصلي تيم ملي و کادر فني صعود مستقيم به جام جهاني 2014 برزيل است و تمامي برنامهها و تلاشها با اين هدف صورت ميگيرد.

** نبود دژاگه ميتواند به تيم ملي ضربه بزند

نمازي درباره آخرين وضعيت اشکان دژاگه و تاثير غيبت احتمالي او در تيم ملي براي سه بازي پيشرو به ايسنا گفت: اشکان امروز جراحي ميشود و کادر فني وضعيت او را پيگيري ميکند. دژاگه در تيم ملي نشان داده که چقدر تاثيرگذار است و نبود او ميتواند به تيم ملي ضربه بزند اما در عين حال بازيکنان جايگزيني هم هستند که کادر فني به آنها اعتقاد دارند و فکر ميکنيم آنها بتوانند عملکرد خوبي در ترکيب تيم ايران داشته باشند.

** ويليام آتشکده مصدوميت کوچکي داشت

وي درباره کيفيت دانيال داوري و ويليام آتشکده در اولين حضورشان در اردوي تيم ملي نيز اظهار کرد: کيفيت داوري را که بايد از گاسپار پرسيد چون او به طور مستقيم با دروازهبانها کار ميکرد اما ويليام هم اولينبار بود در اردوي تيم ملي حاضر ميشد و بيشتر براي آشنايي با فضاي تيم و کار کردن در آن آمده بود. او مصدوميت کوچکي هم داشت و وضعيت او ميتواند در آينده بهتر شود.