تماشاگران دو تيم استقلال و سپاهان در بيرون ورزشگاه در يکي دو صحنه با يکديگر درگيري فيزيکي پيدا کردند.

به گزارش فارس، ماموران در پارکينگ ورزشگاه 200 آفتابه زرد را که در يک پرايد بود را گرفتند و مانع از ورود آنها به ورزشگاه شدند.

* هواداران دو تيم در ورودي در ورزشگاه با يکديگر درگيري فيزيکي پيدا کردند.

* ترکيب تيم سپاهان به شرح زير است:

شهاب گردان، ميلان سوشاک، علي احمدي، فرشيد طالبي، حسن جعفري، اميد ابراهيمي، امين جهان عاليان، احسان حاج صفي، محرم نويدکيا ، جواهير سوکاي و محمدرضا خلعتبري

* هواداران سپاهان دسته دسته و با حالت قطاري وارد ورزشگاه شدند.

* وروديهاي تماشاگران دو تيم در برخي قسمت هاي ورزشگاه با يکديگر تداخل دارد و همين مسئله باعث درگيري تماشاگران شده است.

* عبدالرضا اکبري بازيگر سينما و تلويزيون در بين تماشاگران نشسته بود که مسئولان برگزاري او را به جايگاه ويژه هدايت کردند.

* حدود 3 هزار و 500 تماشاگر سپاهان در جايگاه پرسپوليسيها در طبقه اول حضور دارند و پرچم بزرگي نصب کردهاند که روي آن نوشته شده «که ما سپاهانيم و حالا حالاها قهرمانيم».

* ترانههايي از ورزشگاه پخش ميشود.

* در حال حاضر که کمتر از يک ساعت به آغاز مسابقه مانده حدود 42 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند.

ديدار دو تيم ساعت 19 آغاز ميشود.