هواداران استقلال عليه بازيکن سپاهان فحاشي کردند.

هواداران استقلال عليه محمد رضا خلعتبري فحاشي کردند. بعد از آن خلعتبري نيز بازيکنان سپاهان را به نزد طرفداران سپاهان برد.

به گزارش فارس،بازيکنان سپاهان کاور قرمز پوشيدند که اين مسئله باعث ناراحتي تماشاگران استقلال شد.

*در اسکوربورد ورزشگاه آزادي شعري از حافظ نوشته شده و معناي شعر خواسته شده و در اين مسابقه شعر عنوان شده به 5 برنده 5 سکه طلا اهدا خواهد شد.

*شماري از هواداران استقلال با پيراهن فرهاد مجيدي به ورزشگاه آمدهاند.

*جواد نکونام با سعيد مظفريزاده داور مسابقه هنگام گرم کردن خوش و بش کرد.

*هواداران استقلال 8 گل خورده سپاهان در دو بازي آسيايي را به رخ تماشاگران اصفهاني ميکشند.

*هواداران استقلال جواد نکونام، مهدي رحمتي، فرهاد مجيدي و حنيف عمران زاده را تشويق کردند. امير قلعهنويي نيز به شدت از سوي تماشاگران استقلال مورد تشويق قرار گرفت.

*ميثم بائو به همراه بازيکنان اصلي استقلال هنگام گرم کردن به ميدان آمد. در واقع آبيپوشان 12 نفره گرم کردند.

ديدار دو تيم استقلال و سپاهان ساعت 19 در ورزشگاه آزادي آغاز مي شود.