پرسپولیس نیوز : روز پنجشنبه این هفته دو تیم رسانهی ورزش و منتخب ستارگان بوشهر دیدار خیریهای را در این شهر برگزار خواهند کرد اهالی فوتبال این روزها جدا از دغدغههایی که در هفتههای پایانی لیگهای داخلی دارند; نگاه ویژهای هم به مردم زلزلهزدهی بوشهر دارند تا با کمکهای خود باری را از دوش آسیبدیدگان این فاجعهی تلخ بردارند؛ برخی اقداماتی که تا این لحظه توسط اهالی فوتبال انجام شده را بخوانید.

* امیر، فردا در بوشهر

سرمربی تیم استقلال تهران بعد از اینکه از بازی حساس امروز مقابل سپاهان فارغ شد بلافاصله راهی بوشهر میشود تا از نزدیک به دلجوئی از این مردم زلزلهزده بپردازد. بعد از حضور چند بازیکن و مربی سرشناس در مناطق زلزلهزده فردا اهالی آسیبدیده این مناطق امیر قلعهنویی را هم در کنار خودشان خواهند دید.

* اهدایی علی منصور و دوستان

علیرضا منصوریان هم به همراه جمعی از دوستان خود مبلغی را برای کمک به اهالی مناطق زلزلهزده جمعآوری کرده است. کمکهای نقدی که سرمربی تیم ملی امید برای زلزلهزدهها جمعآوری کرده تا این لحظه به ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

* بوشهریها در صف اول

فوتبالیهای سرشناس بوشهر هم برای کمک به همشهریهای خودشان تلاش زیادی را انجام دادهاند. بعد از حضور حسین ماهینی در جمع آسیبدیدگان، عبدالله کرمی، مسعود نظرزاده، حمید کللیفر و… از مربیان و بازیکنان بوشهری هستند که طی روزهای گذشته مبالغی را به حساب زلزلهزدهها واریز کردهاند. کنگانی، مدیرعامل سابق شاهین بوشهر نیز ۸۰۰ تخته پتو برای آسیبدیدگان زلزله فرستاده است.

* عادل و کیا و باقری در بوشهر

اما در یکی از مهمترین و جالبترین اقداماتی که برای کمک به زلزلهزدگان بوشهر برنامهریزی شده، روز پنجشنبه این هفته دو تیم رسانهی ورزش و منتخب ستارگان بوشهر دیدار خیریهای را در این شهر برگزار خواهند کرد. در تیم رسانهی ورزش عادل فردوسیپور، مهدی مهدویکیا و کریم باقری حضور دارند و در تیم منتخب بوشهر نیز عبدالله کرمی، مسعود نظرزاده، حسین ماهینی و… حضور خواهند داشت. این بازی راس ساعت ۱۷:۳۰ پنجشنبه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار خواهد شد تا کلیه عواید حاصله به آسیبدیدگان زلزله اختصاص پیدا کند.