سرپرست تيم فوتبال استقلال در رختکن اين تيم دچار افت فشار شد.

ميرشاد ماجدي در پايان ديدار با سپاهان که با نتيجه مساوي يک بر يک به پايان رسيد در رختکن تيم دچار افت فشار شد و زودتر ورزشگاه را ترک کرد تا تحت درمان قرار بگيرد.