جلسه کميته انضباطي فدراسيون واليبال براي بررسي اتفاقات رخ داده در بازيهاي پليآف بدون صدور راي به پايان رسيد.

به نقل از سايت فدراسيون واليبال، جلسه کميته انضباطي فدراسيون واليبال به منظور بررسي اتفاقات به وجود آمده در بازيهاي پليآف ليگ برتر واليبال عصر روز گذشته تشکيل شد و بر اساس اعلام اين کميته، اين جلسه بدون صدور راي به پايان رسيد، اما اين پرونده همچنان مفتوح است.

مهين انصاري دبير کميته انضباطي در اين خصوص گفت: با توجه به اينکه تعدادي از احضار شدگان در حال گذراندن دوره آموزشي خدمت سربازي بودند و به دلايل موجه يا غيرموجه در جلسه حاضر نشدند و افرادي ديگري نيز بايد به جلسه کميته انضباطي دعوت شوند و توضيحات اين افراد هم بررسي شود، پس اين پرونده همچنان مفتوح است.

پوريا فياضي، سامان فانزي، سيد محمدرضا حسيني پويا و مصطفي حيدري از تيم سايپا، مجتبي ميرزاجانپور، اميرعلي محمدفتحعلي و فرهاد سال افزون از تيم متين ورامين، پيمان اکبري، مرتضي عهدي، فرهاد ظريف، سعيد علياصغري و مجيد علياصغري از تيم پيکان و محمد شريعتي، رضا قرا، حمزه زريني، منوچهر جواهري و محمد موسوي عراقي از تيم کاله مازندران براي ارائه توضيحات براي مسايل به وجود آمده در بازيهاي پليآف به کميته انضباطي فرا خوانده شده بودند.