باشگاه قطري به خاطر وقوع زلزله در ايران، خواستار تعويق ديدار با استقلال شد.

مديرعامل باشگاه الريان قطر با اعلام اين خبر افزود: در نامهاي از کنفدراسيون فوتبال آسيا درخواست کرديم به خاطر زلزله اخير در ايران که منجر به مرگ دهها تن شده است ديدار با استقلال از هفته پنجم رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا تعويق يا به کشور ديگري منقل شود.

اين ديدار قرار است طبق برنامه سهشنبه سوم ارديبهشت به ميزباني ورزشگاه آزادي برگزار شود.