رئيس يکي از باشگاههاي وابسته به رئال مادريد فاش کرد که سرمربي پرتغالي فصل آينده در اين تيم نخواهد ماند.

مورينيو روابط ويژهاي با سي دي کانياس، يکي از باشگاههاي وابسته به رئال مادريد که پسرش در آن بازي ميکند، دارد.

به گزارش فارس،روابط وي با اين باشگاه به حدي زياد است که مانوئل آلوارز، رئيس آن فاش کرد: مورينيو به ما گفت سال آينده قادر نخواهد بود با مربيان ما جلساتي داشته باشد زيرا در اين تيم نخواهد ماند.

رئيس کانياس ادامه داد: اگر مورينيو برود، فوتبال اسپانيا مرد بزرگي را از دست خواهد داد. اميدوارم فلورنتينو اين شرايط را برطرف کند.