مارکا

انچلوتی ، بخت اصلی

مربی که بیشتر از همه پرز را برای جایگزینی مو متقاعد کرده است.

اطرافیان مورینیو درصد اینکه به کارش ادامه بدهد را بین 10% تا 15% می دانند
با رئیس به توافق کرده که در صورت بردن لیگ قهرمانان از باشگاه برود
کلوپ در جمع گزینه هاست هر چند که خودش را انکار میکند.

کلوپ : '" سال اینده در دورتموند ادامه خواهم داد "

کارواخال : " دورتموند فاکتور کریستیانو را ندارد" .
"تیم آلمانی وقتی توپ را ندارد ، آسیب پذیر می شود "


==================

اس


کلوپ : '' نباید فقط به کریستیانو فکر کرد ، باید حمله کرد ''

"باعث افتخار من است از اینکه در مادرید از من صحبت میشود اما سال آینده را در دورتمند ادامه خواهم داد"

"مشهور شدن را دوست ندارم،برایم لذت بخش نیست."