هافبک کهنه کار چلسي تاکيد کرد که حضور دوباره ژوزه مورينيو برابر با تضمين موفقيت اين تيم است.

در ماههاي اخير خبرهاي بسياري در مورد بازگشت ژوزه مورينيو به استمفورد بريج منتشر شده که فرانک لمپارد به اين موضوع واکنش نشان داده و با ديد مثبتي نگريسته است.

آينده مورينيو در رئال مادريد هنوز نامشخص است. او به رييس باشگاه ورزشي پسرش در مادريد گفته که فصل آينده در مادريد نخواهد بود.

به گزارش فارس، با توجه به گمانهزنيهايي که در مورد بازگشت وي به چلسي منتشر شده، فرانک لمپارد به بازگشت مورينيو واکنش خوبي نشان داده است.

«ژوزه مربي فوق العادهاي است. او در ليگ قهرمانان اروپا يک اسطوره به شمار ميرود. هيچ کس نميتواند به کارنامه ورزشي او کوچکترين شکي داشته باشد. اگر به چلسي بازگردد ميتواند موفقيت اين تيم را تضمين کند. اين حرف را به خاطر کارنامه بسيار موفق او ميزنم.»

از زماني که مورينيو در سال 2007 چلسي را ترک کرد، اين تيم 8 مربي عوض کرده که هيچ کدام از آنها بيش از 2 فصل نتوانستهاند در اين تيم دوام بياورند.