مرتضی احمدی هنرمند سرشناس کشور که از هواداران پرسپولیس است، در همایش این باشگاه دقایقی سخنرانی کرد. او گفت: «در ایران هوادار فوتبال از من قدیمیتر نداریم. من افتخار میکنم که در جمع این عزیزان هستم.» او در مورد محمد بوقی و کتکهایی که خورده بود هم صحبت کرد.
همچنین در این مراسم، هیات فوتبال استان تهران یک جام به محمد رویانیان اهدا کرد. این جام به خاطر توسعه فوتبال به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس داده شد. این اولین جامی است که رویانیان با پرسپولیس میگیرد!