به نظر ميرسد فروش حق نامگذاري ورزشگاهها به شيوهاي متداول در درآمدزايي باشگاههاي اروپايي تبديل شده است. تنها در چند روز بارسلونا و رئال تلاش خواهند کرد در دو ورزشگاهي که پس از اقدامات تجاري نامشان را تغيير دادهاند، يعني آليانس آرهنا و زيگنال ايدونا پارک براي رسيدن به فينال ليگ قهرمانان تلاش کنند. به نظر مي رسد اين شيوه (تغيير نام ورزشگاهها) در آينده بسيار متداول شود و جايي براي نامهايي چون جوزپه مه آتزا، اولدترافورد، استاديو دا لوز، استاديو المپيکو يا ومبلي نخواهد بود. اين پديده که با نام حق نامگذاري شناخته شده است، طبيعت بازي مدرن را تغيير خواهد داد و نامها به سرعت به معابد فوتبال يورش ميآورند.

به گزارش فارس، در انگليس 2 قلعه قديمي مقدس به نامهاي آنفيلد و اولدترافورد هنوز باقي مانده است اما ساير ورزشگاه به دستان اسپانسرها افتاده است. آرسنال به توافق رسيده است که به ازاي 175 ميليون يورو تا 2028 در ورزشگاه امارات بازي کند و منچسترسيتي نام ورزشگاهش را به مدت 10 سال در ازاي 11.5 ميليون يورو در هر فصل به اتحاد تغيير داد.

ورزشگاه وستفالن رسما در دسامبر 2005 نامش را به زيگنال ايدونا پارک تغيير داد. اين قرارداد که اخيرا تا سال 2021 تمديد شده، سالانه 5.5 ميليون يورو به باشگاه بورسيا دورتموند تزريق ميکند. مورد بايرن نيز مشابه با همين وضعيت است؛ هرچند کمي تفاوت دارد. بهاي آليانس آرهنا که در ورزشگاههاي اروپايي نمونه است، حدود 350 ميليون يورو است که 240 ميليون يورو از اين مبلغ را درآمد سالانه 8 ميليون يورو از قراردادي که با شرکت بيمه منعقد شده، تأمين ميشود. اين قرارداد تا سال 2035 اعتبار دارد.