به گزارش

خبرگزاری فارس، حسین ماهینی که دچار مصدومیتی جدی شده بود پس از تمرین امروز اعلام کرد که در بازی مقابل ملوان به میدان نخواهد رفت اما برای بازی با سپاهان مشکلی ندارد. همچنین جلال حسینی که خبر مصدومیت او حاشیهساز شده بود برای بازیهای آینده پرسپولیس با رفع مصدومیت مشکل خاصی ندارد.

بازیکنان ملیپوش پرسپولیس نیز پس از تمرین امروز که متوجه شدند پروازهای تیم ملی چارتر شده از این موضوع ابراز خوشحالی کردند..