مصطفي دنيزلي گفت: ميخواهم روند پرسپوليس را عوض كنم و مطمئنم با اين تيم ميتوانم خيلي چيزها را تغيير دهم.
سرمربي جديد تيم فوتبال پرسپوليس امروز پس از امضاي قراردادش با باشگاه پرسپوليس در نشست خبري اظهار كرد: رويانيان قسمتي از دلايل حضورم در ايران را گفت. وقتي اين سالن را با اين جمعيت از خبرنگاران و عكاسان ميبينيم، همه متوجه ميشويم كه پرسپوليس چه تيم بزرگي است. بزرگي و محبوبيت يك تيم به رتبهاش در جدول نيست، تيمهاي بزرگ هميشه بزرگند.
وي افزود: ديروز سفر سختي را داشتيم تا به تهران رسيديم، پيش از اين با همسرم درباره تهران و ايران خيلي صحبت كرده بودم و از اين جا تعريف كردم. او هم مشتاق بود كه به تهران بيايد. يك و نيم ماه است كه با باشگاه پرسپوليس در حال مذاكره هستيم. من ليگ ايران و بهويژه شرايط تيم پرسپوليس را از نزديك در اين مدت دنبال ميكردم اما آن موقع امكان حضورم در تهران نبود، چرا كه پدر همسرم كسالت داشت اما الان بهتر شده است. همچنين در يك برنامه تلويزيوني حضور داشتم كه به آن خاطر نميتوانستم در آن مقطع به تهران بيايم. اما به هر حال به مرور شرايط مساعد شد.
به نقل از ایسنا ، دنيزلي گفت: اگر پدر و مادر همسرم شرايط جسمي بهتري پيدا كنند دوست دارم آنها را هم به تهران بياورم. آنها نيز علاقهمندند به اينجا بيايند. ميدانم ايرانيها بويژه طرفداران پرسپوليس من را دوست دارند.
دنيزلي درباره بازيكنان تيم پرسپوليس گفت: بعضي از بازيكنان اين تيم در گذشته و زماني كه من هدايت پرسپوليس را بر عهده داشتم در اين تيم بودند. بعضي از بازيكنان ديگر را هم ميشناسم آنها در آن زمان در تيمهايي غير از پرسپوليس بازي ميكردند. به هر حال روند پرسپوليس از ابتداي فصل تاكنون براي هيچ كس راضي كننده نبود. ما در مرحله اول ميخواهيم اين روند را عوض كنيم و بعد از آن مطمئن هستم با اين تيم ميتوانم خيلي چيزها را عوض كنم. از اينكه در كنار شما هستم، خوشحالم.
مصطفي دنيزلي ميگويد نميتواند بر روي قرارداد خود با پرسپوليس ارزش مادي بگذارد.
در ادامه نشست خبري باشگاه پرسپوليس سرمربي جديد اين تيم در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره مبلغ قرارداد او با باشگاه پرسپوليس از او پرسيد، گفت: من همان دفعه اولي هم كه به ايران آمده بودم همه چيز خيلي تصادفي اتفاق افتاد. با اين حال آن تصادف يك دوست داشتن متقابل بزرگ را ايجاد كرد.
دنيزلي ادامه داد: ميتوانم بگويم كه قراردادي كه بسته شده و بعدا هم به فدراسيون فوتبال خواهد رفت در آينده تحت پوشش رسانهها قرار خواهد گرفت. من ميخواهم نه تنها به هواداران پرسپوليس بلكه به همه مردم ايران بگويم كه مبلغ قرارداد من در مقايسه با قراردادهايي كه در تركيه ميبندم خيلي پايينتر است. اين كه طرفداران پرسپوليس من را خواستهاند، يك موضوع معنوي است و من نميتوانم روي آن ارزش مادي بگذارم. اگر خيلي درباره مبلغ قراردادم كنجكاو هستيد، ميتوانم بگويم كه پولي كه من از تلويزيون تركيه گرفتم و پولي كه از پرسپوليس ميگيرم، هيچ تفاوتي با هم ندارند.
دنيزلي ادامه داد: درست است بعضيها معنوي هستند و زماني بوده كه در تركيه بين تيم ملي و يك تيم دسته دومي ليگ تركيه، تيم دسته دومي را انتخاب كردهاند. چيزي كه براي من مهم است، اين است كه كجا خوشحال و راحت باشم. ممكن است در لندن باشد، ممكن است در تهران و يا ممكن است در يك روستاي كوچك در دورافتادهترين نقطه جهان. مهم خواسته شدن و دوست داشته شدن است.
وي افزود: زحمات رويانيان و همكارانشان چيزهايي بود كه هيچ جواب مالي نداشت. شرايط مالي خوب ممكن است هر جايي باشد اما همان طور كه گفتم بايد جايي را انتخاب كنم كه آنجا من را دوست داشته باشند و بخواهند. من بايد به اين دوست داشته شدن پاسخ ميدادم. سفير ايران در تركيه آقاي حسينپور پنج، شش مرتبه با من تماس داشت. بنابراين امكان نداشت كه بخواهم اين خواسته شدنها را بيپاسخ بگذارم.