به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رويانيان پس از نشست خبري باشگاه پرسپوليس در جمع خبرنگاران گفت: دنيزلي از شرايط بازيكنان پرسپوليس كم و بيش اطلاع دارد. او مد نظرش بود كه حداكثر يك بازيكن خارجي را در نيم فصل به تيم اضافه كنيم. او گفت بايد بازيكنان را ببينم و با آنها صحبتهايي هم داشته باشم. همچنين گفت كساني را كه كانديدا كرديد خودتان پيگيري كنيد و مذاكرات را انجام دهيد تا من در آينده شرايط را با دقت بيشتري زير نظر بگيرم.
وي افزود: بر همين اساس كارشناسان، قائم مقام باشگاه و علي پروين مذاكرات و مكاتبات را انجام دادند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا جذب مهدي مهدوي كيا قطعي شده است؟ گفت: ما مهدوي كيا را خيلي دوست داريم، او بازيكن حرفهاي است اما بايد ببينيم شرايطش با داماش چطور ميشود، بحث درباره او به هيچ وجه معاوضه اين بازيكن با هر بازيكن ديگري از پرسپوليس نيست و آن موضوع منتفي شد. مهدوي كيا تنها فرصتي خواست تا در شرايط بهتري از داماش جدا شود.
رويانيان افزود: اين موضوع ديگر به همكاري بيشتر امير عابديني مديرعامل باشگاه داماش برميگردد. مهدوي كيا دوست دارد طوري از داماش جدا شود كه همه راضي باشند و اين فكر در ذهن هواداران داماش به وجود نيايد كه او خداي ناكرده در تيمشان كمكاري كرده است. او ميخواهد با رضايت هواداران رشتي و مسئولان تيم داماش از اين تيم جدا شود، كما اينكه داماشيها از عملكرد او رضايت كامل دارند.
رويانيان بار ديگر خطاب به خبرنگاران اظهار كرد: باشگاه پرسپوليس هيچ ليدري ندارد. ما براي جا انداختن اين موضوع از مراجع ذيصلاح چه در ليگ، چه استاديوم آزادي و چه مراكز ديگر استمداد ميطلبيم. ما هيچ رابطي بين باشگاه و طرفداران نخواهيم داشت و نداريم، حتي كساني كه شب گذشته در فرودگاه ديده شدند هم هيچ ارتباطي با باشگاه پرسپوليس ندارند. ما فرهنگ ليدري را كنار گذاشتهايم. ما خودمان مشوق تيم هستيم و براي تيم مشوقاني را بر اساس گزينشهاي استاندارد استخدام ميكنيم، البته آنها به هيچ وجه در ارتباط با باشگاه نخواهند بود، بلكه با كانون هواداران پرسپوليس مرتبط ميشوند. آنها با لباسهاي مشخص، با كارتهاي مشخص، همراه با ساز و شيپور و طبل در ورزشگاه حاضر شده و صرفا پرسپوليس را تشويق ميكنند و هيچ ارتباطي با باشگاه نخواهند داشت.
رويانيان در پاسخ به اين سوال كه ظاهرا روبرتو دونادوني پس از قطعي شدن توافق شما با دنيزلي از باشگاه پرسپوليس ناراحت شده است، گفت: ما از دونادوني تشكر ميكنيم اما بايد بگويم كه قبل از آخرين مذاكرهاي كه با دنيزلي داشتيم، كتبا با دونادوني مذاكرهي ديگري را انجام داديم. او به خاطر مشكلات آخر سال ميلادي و برنامههايي كه در ژانويه داشت، مقداري اين موضوع را به تاخير انداخت و چون از حضورش مطمئن نبوديم، مذاكره را با دنيزلي ادامه داديم. ما از برخورد بسيار مثبت دونادوني تشكر ميكنيم. او از نظر اخلاقي برخورد بسيار خوبي با ما داشت. ما اسم او را در باشگاه پرسپوليس به عنوان يكي از برترين مربيان دنيا كه سابقه مذاكره با آنها را داشتيم ثبت ميكنيم.