بازیکن بایرنمونیخ معتقد است شکست تیمش در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۰۹ تکرار نخواهد شد.فیلیپ لام هشدار داد که تیم فعلی بایرنمونیخ هیچ اشتراکی با تیمی که در یکچهارم نهایی سال 2009 مقابل بارسلونا 4 بر صفر شکست خورد، ندارد. وی در این باره اظهار داشت: شکست 4 بر صفر در سال 2009 بیسابقه بود. بازیکن بایرنمونیخ ادامه داد: برای رسیدن به تکامل تلاش کردهایم. ترکیب تیم را تقویت کردهایم. 24 بازیکن داریم و هر یک از آنها ممکن است در ترکیب اصلی باشند. لام تأکید کرد: بارسا با مسی بهتر بازی میکند. نمیتوان مشخص کرد که اهمیت مسی برای تیم چند درصد است.