فدراسيون بين المللي فوتبال فروش بليط هاي جام جهاني دو هزار و چهارده برزيل را در سايت رسمي خود آغاز کرد.

به گفته شرکت ويزا که براي فروش اين بليط ها با فيفا همکاري مي کند ، بيست و شش هزار بسته مختلف براي خريد بليط هاي تماشاي مسابقات جام جهاني ارائه شده است که با توجه به بازي، اولويت هاي محل صندلي و خدمات جنبي از جمله رفت و آمد و مواد غذايي قيمت ها متفاوت است.

به گزارش شين هوا، براساس قيمت هايي که در سايت فيفا درج شده ارزش بسته هاي بليط جام جهاني از پانصد و نود دلار تا چهار هزارو پانصد و چهل و سه دلار متغير است.

گفتني است بليطهاي عادي مسابقات بدون خدمات جانبي از ماه اوت عرضه خواهد شد.