بنا به گفته سرمربي تيم ملي فوتبال برزيل، رونالدينيو در پيکار دوستانه با شيلي بازوبند کاپيتاني سلسائو را به بازو خواهد بست.

در شرايطي که تا ديدار آزمايشي بامداد پنجشنبه (فردا) با شيلي چند ساعت باقيمانده، لوئيس فليپه اسکولاري تکليف کاپيتاني تيمش را در اين مصاف روشن کرده است. وي در مصاحبه مطبوعاتي قبل از بازي اظهار داشت که رونالدينيو، مرد سال اسبق فوتبال جهان فرمانده تيمش در مستطيل سبز است.

وي گفت: رونالدينيو بازيکن بسيار مهمي است که او را يکبار ديگر به عنوان کاپيتان انتخاب کردم. اميدوارم او به خوبي تيم را در زمين هدايت کرده و کار گروهي را تقويت کند.

رونالدينيو 33 ساله در پيکار دوستانه ماه قبل با بوليوي که سلسائو (برزيل) 4 بر صفر برنده شد، بازوبند کاپيتاني را در اختيار داشت.

اين پيکار در ورزشگاه گرايسا شهر بلوهوريزنته برزيل انجام خواهد شد.