ستاره سابق تيم ملي فوتبال برزيل نيمکتنشيني ايکر کاسياس را در رئال مادريد منطقي ميداند.

کاسياس روزهاي بدي را در رئالمادريد پشت سر ميگذارد. اختلاف او با ژوزه مورينيو و نيمکتنشيني باعث شده است تا زمزمههاي جدايي او از کهکشانيها به گوش برسد. حتي رسانههاي ترکيه از پيوستن اين دروازهبان باتجربه به گالاتاسراي در فصل جابهجايي تابستاني خبر دادند. رونالدو، مهاجم سابق تيم ملي فوتبال برزيل که سابقه پوشيدن پيراهن بارسلونا و رئالمادريد را دارد، نيمکتنشيني کاسياس را منطقي ميداند.

رونالدو که در حال حاضر در مادريد به سر ميبرد، گفت: "آنچه درباره کاسياس اتفاق افتاد، طبيعي است. شکي نيست که کاسياس يکي از بهترين دروازهبانهاي تاريخ فوتبال جهان است اما نيمکتنشيني او طبيعي است. او دو ماه از ميادين به دور بود و لوپس در غيابش عملکرد خوبي داشته است."

کاسياس از ژانويه گذشته تاکنون در ترکيب اصلي رئالمادريد به ميدان نرفته است. سران باشگاه رئالمادريد پس از آسيبديدگي او ديگو لوپس را از سويا به خدمت گرفتند. نمايش خوب اين دروازهبان باتجربه باعث شد تا ژوزه مورينيو، کاسياس را با وجود رهايي از آسيبديدگي بازي ندهد. رسانههاي اسپانيايي نيمکتنشيني کاسياس را فني ندانسته و آن را حاصل اختلاف با آقاي خاص ميدانند.

مهاجم سابق بارسلونا همچنين درباره زيباترين گل دوران بازياش گفت: "گلي که برابر لاتزيو در فينال جام يوفا در سال 1998 به ثمر رساندم، زيباترين گل دوران بازيام بود. هر چند مهمترين گلم دوران فوتبالم در فينال جامجهاني 2002 برابر آلمان زده شد."