هافبک بارسلونا پس از شکست سنگين تيمش مقابل بايرنمونيخ به بازيکنان اين تيم تبريک گفت.

ژاوي هرناندس پس از اينکه بارسلونا به قول پيکه از بايرن درس گرفت، اظهار داشت: در حملات بيحرکت بوديم، هيچ موقعيت جدي روي دروازه حريف نداشتيم؛ در حالي که آنها ميدانستند چگونه از فرصتهايشان استفاده کنند. آنها براي مهار کردن ما فوقالعاده کار کردند.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: آنها از لحاظ بدني بهتر از ما بودند؛ بازيکنان بايرن بسيار قويتر و بلندتر از ما بودند. آنها ميدانستند چگونه از ما بهرهبرداري کنند و اين تفاوت اختلاف را در مسابقه رقم زد.

هافبک بارسلونا از داور مسابقه انتقاد کرد و گفت: تصميمات داور گرفته شد و ما نميتوانستيم کاري انجام دهيم. تنها کاري که ميتوانيم انجام دهيم، اين است که به بايرنمونيخ تبريک بگوييم.

ژاوي تأکيد کرد: اکنون بايد روي ليگ تمرکز کنيم، ما شنبه بازي بسيار مهمي در سنمامس داريم.