کميته انضباطي راي خود را در مورد ديدار دو تيم پرسپوليس و ذوب آهن صادر کرد.

به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، کميته انضباطي فدراسيون فوتبال راي خود را درباره تخلفات ذوب آهن اصفهان و پرسپوليس تهران اعلام کرد.

اين بازي از هفته 32 ليگ برتر و روز 23 فروردين در فولاد شهر اصفهان برگزار شد و در آن تماشاگران منتسب به دو تيم، سرمربيان دو تيم و سرپرست پرسپوليس مرتکب تخلفاتي شدند.

کميته انضباطي پس از بررسي گزارش ناظربازي و ناظر سازمان ليگ آراي خود را به شرح زير اعلام کرد:

يک-باشگاه ذوب آهن به دليل تخلفات تماشاگران منتسب به اين تيم به پرداخت هفت ميليون تومان جريمه نقدي محکوم شد.

دو-باشگاه پرسپوليس به دليل تخلفات تماشاگران منتسب به اين تيم به پرداخت سه ميليون تومان جريمه نقدي محکوم شد.

سه-يحيي گل محمدي به دليل عدم حضور در کنفرانس مطبوعاتي قبل از بازي به پرداخت دو ميليون تومان جريمه نقدي محکوم شد. ايشان چند بار است که در کنفرانس هاي مطبوعاتي پيش از بازيها حضور نمييابد.

چهار-کميته انضباطي رعايت مقررات و احترام به آن را به شيريني، سرپرست پرسپوليس متذکر مي شود که حضور به موقع در جلسات هماهنگي قبل از بازي از جمله اين موارد است.

پنج- با توجه به گزارشهايي که به کميته انضباطي رسيده است، فرهاد کاظمي سرمربي ذوب آهن برخورد مناسبي با برخي تماشاگران نداشته که اين برخورد از تلويزيون پخش هم شده است، به همين دليل به فرهاد کاظمي توصيه موکد مي کند، از بروز رفتارهايي مثل آنچه که ذکر شد، در مسابقات بعدي جلوگيري کند.

شش-کميته انضباطي از محسن بنگربازيکن پرسپوليس به خاطر صبر و شکيبايي در مقابل فحاشي تماشاگران تيم مقابل قدرداني ميکند.

راي صادره تنها درمورد جريمه نقدي ذوب آهن در فرجه مقرر قابل تجديد نظر خواهي در کميته استيناف است.