خورخه مسي، پدر ليونل مسي، ستاره بارسا، اين شايعه که از قول او نقل شده بود که پسرش براي ديدار ديشب مقابل بايرن آماده نيست را رد کرد.

جوزپ ماريا مينگلا، مدير برنامه هاي سرشناس فوتبال اسپانيا، پس از بازي ديشب بارسا مقابل بايرن ادعا کرد که پدر مسي به او گفته که پسرش آماده حضور در نبرد آليانس آره نا نبود. اما پدر مسي اين ادعا را رد کرد.

به گزارش گل، خورخه مسي گفت:" من هرگز نگفتن که او در شرايط بازي کردن نيست. کساني که در کنار من و مينگلا بودند، مي توانند اين را تاييد کنند.

آنها از من سوال کردند که او چطور بود و من گفتم:" به نظر من، معاينات معمول خوب پيش رفت. من انتظار داشتم او بازي کند و دقيقا همين را گفتم."

مسي پس از بازي تاييد کرد که آماده بازي کردن بوده اما نتوانسته 100 درصد توانش را به نمايش بگذارد.