ادن آزارد، ستاره بلژيکي چلسي، خوان ماتا، هافبک اسپانيايي آبي ها را بهترين بازيکن اين باشگاه دانست و اعلام کرد که او بايد به عنوان بهترين بازيکن اين فصل ليگ برتر انتخاب شود.

ماتا يکي از 6 نامزد نهايي جايزه بهترين بازيکن فصل ليگ برتر است و آزارد نيز به عنوان يکي از نامزدهاي عنوان بهترين بازيکن جوان ليگ برتر معرفي شده است. البته اين ستاره جوان تاکيد کرد که افتخارات تيمي از عناوين فردي اهميت بيشتري دارد.

به گزارش گل، آزارد در گفتگو با خبرنگاران گفت:" در فرانسه من با راي ساير بازيکنان، به عنوان بهترين بازيکن فصل انتخاب شدم که افتخار بزرگي براي من بود.

رسيدن به اين عنوان براي من خوب بود اما خيلي مهم نبود. اينکه به عنوان يکي از نامزدهاي بهترين بازيکن جوان ليگ برتر معرفي شدم، خيلي خوب است اما تنها از اينکه اين فصل خوب بازي کردم، خوشحال هستم. شايد در ليگ اروپا به قهرماني برسيم؛ چيزي که بسيار مهمتر خواهد بود.

ستاره اسپانيايي سال گذشته هم به عنوان بهترين بازيکن فصل باشگاه چلسي معرفي شد

اين يک عنوان تيمي است؛ نه عنواني براي نمايش انفرادي. بازيکنان مي خواهند جام هاي مختلفي را به دست بياورند و قهرماني در ليگ اروپا بهتر خواهد بود. اميدوارم فصل بعد بتوانيم به چمپيونزليگ برگرديم.

خوان نيز نامزد بهترين بازيکن فصل است. او اين فصل خيلي خوب بازي کرد؛ گل زد و پاس گل داد. از نظر من، او بهترين بازيکن چلسي بود.

در فهرست بهترين بازيکنان جوان، لوکاکو و بنته که هم هستند؛ دو بازيکن بلژيکي ديگر. هر کدام از ما که برنده اين عنوان شود، خوشحال خواهم شد اما دوست دارم بگويم که براي من افتخارات تيمي جذاب تر است."