حکم کمیته انضباطی در خصوص اتفاقات مربوط به بازی ذوب آهن-پرسپولیس صادر شد و سرخ ها به خاطر رفتار تماشاگران منتسب به تیمشان و همچنین عدم حضور گل محمدی در کنفرانس خبری 2 و 3 میلیون تومان جریمه شدند.
حکم صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به مذاق پرسپولیسی ها خوش نیامده و آنها از لحظه صدور این رای اعتراضات متعددی به آن داشته اند. پرسپولیس ها معتقدند که با توجه به میزبانی ذوبی ها، در عمل آنها هیچ قدرتی برای برقراری نظم در ورزشگاه نداشته اند و این وظیفه نماینده اصفهانی بوده که مانع از بروز رفتارهای این چنینی از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه شوند.

آنها حتی جریمه 2 میلیونی یحیی گل محمدی را هم قبول ندارند و معتقدند تاخیر در پرواز مانع از حضور سرمربی تیمشان در نشست خبری پیش از بازی شده و فدراسیون می بایست با در نظر گرفتن این موارد حکم خود را صادر می کرد.

قرار است معاون حقوقی باشگاه به زودی در زمان قانونی به این رای اعتراض کند.