واقعيت اين است كه سعي كرديم بيشتر در تمرينها فضاي شادي را فراهم كنيم. ضمن اينكه خود آقا يحيي هم با چند بازيكن صحبت كرد تا از نظر روحي كمي احيا شوند.
سایت گل-وقفه در مسابقات ليگ در حكم شمشير دو سري بود براي پرسپوليسيها كه از طرفي ميتوانست به خاطر بهبود مصدومان تيم براي پرسپوليس مفيد باشد و از طرف ديگر آماده نگه داشتن بازيكنان در طول اين مدت آنقدر دشوار بود كه لحظهاي غفلت زيانهاي جبرانناپذيري را براي پرسپوليسيها به ارمغان بياورد. رضا ترابيان به عنوان مربي تيم و كسي كه در اين روزها تمام اتفاقات و شرايط پرسپوليس را زير نظر دارد، در ارزيابي شرايط فعلي پرسپوليس نكات جالبي را مطرح ميكند.

آيا در طول تعطيلي ليگ توانستيد خستگي ناشي از فشردگي بازيها را تا حدودي برطرف كنيد؟
ببينيد ما هفتههاي پاياني ليگ را پشت سر ميگذاريم و هر كاري هم بكنيم بازيكنان باز هم از نظر روحي و فيزيكي بسيار خسته هستند. ما نهايتاً ميتوانيم با طراحي تمرينهاي شاداب اين خستگي را تا حدودي برطرف كنيم.
اين خستگي ميتواند خيلي روي عملكرد تيم تأثير داشته باشد.
همين حالا هم ميتوانيم نشانههاي اين خستگي را در تصميمگيريها و مصاحبههاي برخي بازيكنان ببينيم. اگر آنقدر وقفه در بازيها نداشتيم الان فصل بايد تمام ميشد و طبيعي است كه بازيكنان خيلي خسته شده باشند به خصوص از نظر روحي.
منظورتان اتفاقي است كه براي هادي نوروزي افتاده؟
بله، البته اين را هم بگويم كه اين اتفاق دارد حل ميشود و مشكل خاصي نيست و آقاي نوروزي ديروز صبح و بعدازظهر هم تمرين كردند.
اما به طور انفرادي... و يحيي گلمحمدي او را در تمرينها نپذيرفت.
نه، مشكلي نيست. مساله نوروزی سوء تفاهمی بیش نبوده است. خوشبختانه با میانجیگری اعضای کادر فنی و بازیکنان این سوء تفاهم برطرف و وی از فردا (جمعه) با موافقت یحیی گل محمدی سرمربی تیم در تمرینات گروهی شرکت خواهد کرد. البته نوروزی امروز هم به درفشی فر آمد اما اجازه شرکت درتمرینات گروهی را پیدا نکرد و با اجازه کادر فنی به صورت انفرادی تمرین کرد.
یکی از کاپیتان های تیم و ازنظر فنی در سطح خوبی قرار دارد، ضمن آنکه او در طول فصل زحمات زیادی برای تیم کشیده از این رو درست نبود از تیم دور بماند و ما را در آخر فصل تنها بگذارد.
هيچ برنامهاي براي اين نداشتيد كه از نظر روحي بازيكنان را تقويت كنيد؟
واقعيت اين است كه سعي كرديم بيشتر در تمرينها فضاي شادي را فراهم كنيم. ضمن اينكه خود آقا يحيي هم با چند بازيكن صحبت كرد تا از نظر روحي كمي احيا شوند.
در كل توانستيد برنامههايتان را در اين تعطيلات عملي كنيد؟
خدا را شكر خوب بود. هم تمرينهاي خوبي داشتيم و هم توانستيم بازيهاي تداركاتي را مطابق برنامهريزي انجام دهيم، ضمن اينكه اين تعطيلي تا حدودي هم كمك كرد تا مصدومان ما بهبود پيدا كنند.
يعني براي بازي با ملوان آنها را در اختيار داريد؟
چند نفر از مصدومان براي بازي با ملوان ميرسند اما طبق نظر پزشك تيم همه مصدومان را براي بازي فينال خواهيم داشت.
به نظر ميرسد آنقدر فينال براي پرسپوليس مهم باشد كه تا حدودي بازي فولاد را از ياد ببرد.
نه، اينطور نيست. البته كه فينال براي ما خيلي مهم است اما نه تا آن اندازه كه اهميت بازيهاي ديگر را از ياد ببريم.
خيليها اين احتمال را مطرح ميكنند كه پرسپوليس، ملوان را جدي نميگيرد تا هم بازيكنانش خسته نشوند و هم مصدوم ندهد.
پرسپوليس و استقلال تيمهاي معمولي نيستند كه بتوانند از بعضي بازيهايشان بگذرند چون تماشاچيها در هر شرايطي به دنبال پيروزي تيم خود هستند، ضمن اينكه مسابقه با ملوان براي ما در حكم پيشبازي فينال است.
پس هيچ ملاحظهاي در بين نيست؟

هيچ ملاحظهاي. فقط ما مصدوماني كه تا 70-60 درصد بهبود داشتند را بازي نميدهيم كه براي فينال بتوانيم به طور كامل از آنها استفاده كنيم00