مردم دو شهر برزيل در واکنش به توهين نژادي نيمار به آنها عليه اين بازيکن تظاهرت کردند.

مسئولان شهري دو شهر خوائو سپوآ و کاسپينا گرانده در ايالت پارائيبا تظاهرات عليه نيمار، بازيکن تيم ملي برزيل و باشگاه سانتوس را تاييد کردند.

به گزارش ايسنا،واکنش مسئولان اين دو شهر اين بوده است که نيمار به بازيکن فلامينگو، در بازي هفته گذشته توهين قومي – نژادي کرده است.

کلمه «paraiba» اصطلاح توهين آميزي است که مردم جنوب برزيل به مردم شمال برزيل (شامل مناطق فقيرنشين اين کشور) نسبت ميدهند.

نيمار در واکنش به اين سخنان آنها را تکذيب کرد.

اين در حالي است که گفته ميشود نيمار به زودي قرار است براي حضور در يک تيم بزرگ اروپايي، از سانتوس جدا شود.