مدیر روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد مدیران باشگاه سپاهان بُردها را به خود نسبت ندهند و توپ ناکامیها را به زمین ما نیندازند.
حجتالله بهمنی در گفتوگو با فارس، در مورد اظهارات رسول خوروش سرپرست تیم فوتبال سپاهان مبنی بر اینکه این تیم قربانی برنامهریزی سازمان لیگ شده است گفت: باشگاه سپاهان نباید بُردها را به خود نسبت بدهد و توپ ناکامیها را به زمین سازمان لیگ بیندازد. برنامه مسابقات تیم فوتبال سپاهان دقیقا مشابه برنامهریزی سایر باشگاههای لیگ برتر و دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا بوده و آنها نیز به واسطه حضور در رقابتهای آسیایی بازیهای فشردهای را برگزار کردند. بنابراین دور از انصاف است که همه تقصیرها را متوجه سازمان لیگ کنیم.

وی تصریح کرد: جای تاسف است که خوروش میگوید از ابتدا هم پیشبینی میکردیم که چنین برنامهای برایمان طراحی شود. بهتر است ایشان دقت کنند و بدانند که با توجه به بازیهای تیم ملی و برنامههای اعلام شده باید تا 20 اردیبهشت مسابقات جام حذفی و لیگ برتر به پایان میرسید. در غیر این صورت باید ادامه این بازیها را به بعد از بازیهای مقدماتی جام جهانی موکول میکردیم که این مسئله عقلانی نبود و همه باشگاههای لیگ برتری از انجام چنین برنامهای متضرر میشدند. صاحب نظران با شرایط موجود فوتبال تایید میکنند که سازمان لیگ جز برنامه فعلی و قاطعیت در اجرای آن چاره دیگری نداشت.

مدیر روابط عمومی سازمان لیگ با اشاره به حرفهای خوروش در مورد گم شدن نامه شکایت از فرهاد مجیدی گفت: سازمان لیگ شکایت سپاهان را در اختیار کمیته انضباطی قرار داد و این کمیته برای بررسی دقیق پرونده خواستار اطلاعاتی در این زمینه شد که سازمان لیگ اطلاعات خواسته شده را دوباره به کمیته انضباطی ارسال کرد. تصمیم گیری در مورد این شکایت نیز بر عهده کمیته انضباطی است نه سازمان لیگ.