سرپرست کميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال گفت: درخواست پرسپوليس براي محاسبه نشدن تعويض مهدويکيا مغاير با قانون است.

هوشنگ نصيرزاده در مورد درخواست پرسپوليسيها مبني بر اينکه تعويض مهدي مهدويکيا در ديدار مقابل سپاهان به دليل اينکه اين بازيکن قصد خداحافظي از فوتبال را دارد، احتساب نشود گفت: اين درخواست مغاير با قانون هفت داوري است و با قانون مطابقت ندارد. چون ديدار فينال جام حذفي يک مسابقه رسمي تلقي ميشود بايد تمامي تعويضها در آن محاسبه شود.

به گزارش فارس،وي افزود: بهترين روشي که براي اعمال اين کار وجود دارد و سپاهان ميتواند به احترام مهدي مهدويکيا آن را بپذيرد، اين است که بازي پرسپوليس و سپاهان قبل از شروع رسمي به مدت 5 دقيقه به صورت دوستانه برگزار شود و سپس بعد از انجام تشريفات تقدير و تشکر و خداحافظي اين بازيکن از فوتبال توپ مجددا به ميانه ميدان آورده شود و مسابقه از دقيقه اول شروع شود.

نصيرزاده تاکيد کرد: در اين صورت هم احترام و شان مهدويکيا حفظ شده و هم اينکه به قوانين و مقررات احترام گذاشتهايم. تنها شيوه قانوني که ميتوان مراسم خداحافظي را برگزار کرد همين موضوع است.