به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، با پیشنهاد امید علی پورحسن معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس و حمید استیلی مدیر آکادمی فوتبال پرسپولیس و تائید محمد رویانیان احکام مربوط به مدیران و مسئولان بخشهای مختلف این آکادمی صادر شد.


این احکام به شرح زیر است:


دبیر شورای عالی آکادمی: امید علی پورحسن


مدیر آکادمی: حمید استیلی


رئیس امور مالی: علی اکبر آشوری


مسئول فرهنگی: دکتر علیرضا اسماعیلی


مدیر تیمهای پایه: وینگو بگوویچ


مدیر مرکز استعدادیابی: رحمان رضایی


مدیر بخش آموزش و پژوهش: دکتر فرامرزی


مدیر مرکر سنجش: پرویز کماسی


مدیر بخش بانوان: هانیه رحمتی